Bluetooth Headset BH 101 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 5 sekunder. Headsetet avger en
pipsignal och den gröna indikatorn

börjar blinka. Headsetet försöker
ansluta till en hopkopplad enhet.

När du vill slå av headsetet håller du
flerfunktionsknappen intryckt i ca
5 sekunder tills headsetet avger en
ljudsignal och den röda
indikatorlampan blinkar en gång.