Bluetooth Headset BH 101 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Innan du laddar batteriet läser du
“Information om batteri” noggrant.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren (10).
Indikatorn lyser rött under
laddning. Det kan ta en stund innan
laddningen startar. Det kan ta upp
till 2 timmar att ladda batteriet
helt.

background image

SVENSKA

3. När batteriet är helt laddat lyser

indikatorlampan med grönt sken.
Koppla bort laddaren från
headsetet och eluttaget.

När batteriet är fulladdat har du ca
8 timmars samtalstid eller upp till
180 timmar i passningsläge.
Samtalstiden och passningslägestiden
kan emellertid variera med olika
kompatibla Bluetooth-enheter,
användningsinställningar,
användningsbeteenden och i olika
miljöer.

När batteriet är nästan urladdat avger
headsetet en ljudsignal varje minut
och den röda indikatorn blinkar
långsamt.