Bluetooth Headset BH 101 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet BH-
101 kan du ringa och ta emot samtal
när du är ute och rör på dig. Du kan
använda headsetet med kompatibla
telefoner som stöder trådlös
Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du använder
headsetet. Läs också användar-
handboken för telefonen eftersom den
innehåller viktig information om
säkerhet och underhåll. Förvara
headsetet utom räckhåll för små barn.