Bluetooth Headset BH 101 - Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart
batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är godkända
av Nokia och avsedda för enheten. Om du
använder en icke godkänd laddare kan det
medföra risk för brand, explosion, läckage
eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att ansluta
laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det ta
några minuter innan laddningsindikatorn
visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte
används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan
15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas. En
enhet med för varmt eller kallt batteri kan
tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i
temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

background image

SVENSKA