Bluetooth Headset BH 101 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder
du telefonen på vanligt sätt när
headsetet är anslutet till telefonen.

Om telefonen stöder återuppringning
av det senaste numret med headsetet
trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen i passningsläge.

Om telefonen kan hantera
röstuppringning med headsetet, håller
du flerfunktionsknappen intryckt i
2 till 3 sekunder tills telefonen börjar

background image

SVENSKA

röstuppringningen. Fortsätt sedan
enligt anvisningarna i telefonens
handbok. Röstuppringning kan inte
användas under ett samtal.

Du svarar eller avslutar ett samtal
genom att trycka på
flerfunktionsknappen. Om du vill
avvisa ett inkommande samtal trycker
du två gånger på den här knappen.

Om du vill ändra volymen på
headsetet under ett samtal trycker du
på någon av volymknapparna.

Om du vill växla samtalet mellan
headsetet och en kompatibel telefon
håller du flerfunktionsknappen
intryckt i ca 2 till 3 sekunder.