Bluetooth Headset BH 101 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
flerfunksjonsknappen i ca. 5 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
begynner å blinke grønt. Headsettet
forsøker å koble seg til en sammen-
koblet enhet.

Du slår av headsettet ved å holde
inne flerfunksjonsknappen
(ca. 5 sekunder) til headsettet piper
og indikatorlampen lyser rødt én gang.