Bluetooth Headset BH 101 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er

slått på og at headsettet er slått av.

2. Hold inne flerfunksjonsknappen

(ca. 8 sekunder) til indikatorlampen
begynner å blinke grønt i raskt
tempo.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen, og angi at telefonen skal
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å

koble sammen enhetene og koble
headsettet til telefonen. Med
enkelte telefoner må tilkoblingen
opprettes separat etter sammen-
koblingen. Sammenkoblingen av
headsettet og telefonen utføres
bare én gang.

background image

NORSK

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
vises headsettet i telefonmenyen der
du kan se de sammenkoblede
Bluetooth-enhetene.

Når headsettet er koblet til en
telefonen og er klart til bruk, blinker
indikatorlampen grønt i sakte tempo.