Bluetooth Headset BH 101 - Ladere

background image

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere:
AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med dette ekstra-

utstyret. Bruk av andre typer kan oppheve
all godkjenning og garanti, og kan være
farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.