Bluetooth Headset BH 101 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteriinformasjon” nøye før du
lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten (10).
Indikatorlampen lyser rødt under
lading. Det kan ta litt tid før
ladingen starter. Det kan ta opptil
2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser indikatorlampen grønt. Koble
laderen fra headsettet og
stikkontakten.

background image

NORSK

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 8 timer taletid eller opptil
180 timer standby-tid. Tale- og
standby-tiden kan variere med ulike
kompatible Bluetooth-enheter,
brukeroppsett, brukervaner og
omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet,
piper headsettet én gang i minuttet,
og indikatorlampen blinker rødt i
sakte tempo.