Bluetooth Headset BH 101 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller
tilbakestille

Du sletter sammenkoblingene fra
headsettet ved å slå på headsettet og
holde inne flerfunksjonsknappen og
volum opp-knappen i ca. 5 sekunder
til indikatorlampen blinker vekselvis
rødt og grønt.

Hvis headsettet slutter å virke til tross
for at det er ladet opp, holder du inne
flerfunksjonsknappen og kobler
headsettet til en lader.