Bluetooth Headset BH 101 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen
som vanlig når headsettet er koblet til
telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing
til det sist ringte nummeret med
headsettet, trykker du to ganger på
multifunksjonsknappen når det ikke
er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing
med headsettet, holder du inne
multifunksjonsknappen 2 til
3 sekunder til telefonen starter
taleoppringing, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for

background image

NORSK

telefonen. Taleoppringing kan ikke
brukes under en samtale.

Du besvarer et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på multi-
funksjonsknappen. Du avviser et
innkommende anrop ved å trykke to
ganger på denne knappen.

Du justerer headsetvolumet under en
samtale ved å trykke på volum-
knappene.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel telefon ved å holde
inne multifunksjonsknappen i 2 til 3
sekunder.