Bluetooth Headset BH 101 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare
batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen opnieuw op met laders
die door Nokia zijn goedgekeurd en
bestemd zijn voor dit apparaat. Het
gebruik van een niet-goedgekeurde lader
brengt het risico met zich mee van brand,
explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer
gebruikt of als u de batterij langere tijd
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u
de lader moet aansluiten, ontkoppelen en
vervolgens opnieuw moet aansluiten om
het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enige
minuten duren voordat het
indicatorlampje van de batterij wordt
weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd een
volledig opgeladen batterij niet

gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op
een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Bij extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij
af. Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties
zijn met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De
batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

background image

NEDERLANDS