Bluetooth Headset BH 101 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

Wanneer de headset met de telefoon
is verbonden, kunt u een gesprek tot
stand brengen door de telefoon als
gewoonlijk te gebruiken.

background image

NEDERLANDS

Als uw telefoon nummerherhaling bij
de headset ondersteunt, drukt u
tweemaal op de multifunctionele toets
wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon spraaklabels bij de
headset ondersteunt, houdt u de
multifunctionele toets ongeveer 2 tot
3 seconden ingedrukt totdat de
telefoon spaaklabels opstart. Volg de
gebruikershandleiding bij de telefoon
voor de verdere procedure. Tijdens een
gesprek kan geen gebruik worden
gemaakt van spraaklabels.

U kunt een oproep beantwoorden of
beëindigen door op de multifunctionele
toets te drukken. U kunt een
inkomende oproep weigeren door
tweemaal op deze toets te drukken.

U kunt het volume van de headset
tijdens een gesprek aanpassen door op
een van de volumetoetsen te drukken.

U kunt tijdens een gesprek schakelen
tussen de headset en een compatibele

telefoon door de multifunctionele
toets ongeveer 2 tot 3 seconden
ingedrukt te houden.