Bluetooth Headset BH 101 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U kunt de headset inschakelen door de
multifunctionele toets ongeveer

5 seconden ingedrukt te houden.
U hoort dan een piepsignaal en het
groene indicatorlampje begint te
knipperen. De headset probeert nu
verbinding te maken met een
gekoppeld apparaat.

U kunt de headset uitschakelen door
de multifunctionele toets (ongeveer
5 seconden) ingedrukt te houden
totdat de headset een piepsignaal
geeft en het rode indicatorlampje één
keer knippert.