Bluetooth Headset BH 101 - Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Laitteesi saa virtansa uudelleen
ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata
ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se
kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän

laitteen kanssa käytettäväksi
tarkoitetulla Nokian hyväksymällä
laturilla. Hyväksymättömän laturin

background image

SUOMI

käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-
tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran
tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan,
lataus on ehkä aloitettava kytkemällä
laturi laitteeseen, irrottamalla se ja
kytkemällä se sitten laitteeseen
uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi
kestää useita minuutteja, ennen kuin
latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun
laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen
ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää.

Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä,
lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja
+25 °C:n välisessä lämpötilassa.
Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa
ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai
kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.
Akkujen toimintakyky on erityisen
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.