Bluetooth Headset BH 101 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen
tapaan, kun HF-laite on yhteydessä
puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän
numeron uudelleenvalintaa HF-
laitteen kanssa, paina
monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun
puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-
laitteen kanssa, pidä
monitoiminäppäintä painettuna noin
2–3 sekunnin ajan, kunnes puhelin
aloittaa äänivalinnan, ja toimi
puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla
tavalla. Äänivalintaa ei voi käyttää
puhelun aikana.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen
painamalla monitoiminäppäintä. Jos
haluat hylätä puhelun, paina tätä
näppäintä kaksi kertaa.

background image

SUOMI

Voit säätää HF-laitteen
äänenvoimakkuutta puhelun aikana
painamalla jompaakumpaa
äänenvoimakkuusnäppäintä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen
ja yhteensopivan puhelimen välillä,
pidä monitoiminäppäintä painettuna
noin 2–3 sekunnin ajan.

Asetusten nollaaminen tai