Bluetooth Headset BH 101 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laite on valmis käytettäväksi
oikealla korvalla. Liu’uta korvasanka
korvan taakse (11) ja työnnä kuuloke
varovasti korvaan. Voit sovittaa
korvasangan korvasi muodon mukaan
taivuttamalla sitä. Suuntaa HF-laite
suutasi kohti (12). Jos haluat käyttää
HF-laitetta vasemmalla korvalla,
irrota korvasanka (8), käännä sitä ja
kiinnitä sanka niin, että se on Nokia-
logon vasemmalla puolella (9).