Bluetooth Headset BH 101 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai

katkaiseminen

Kytke virta pitämällä
monitoiminäppäintä painettuna noin
viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja vihreä
merkkivalo alkaa vilkkua. HF-laite
yrittää muodostaa yhteyden sen
kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen.

Katkaise virta pitämällä
monitoiminäppäintä painettuna (noin
viiden sekunnin ajan), kunnes HF-
laitteesta kuuluu merkkiääni ja
punainen merkkivalo palaa lyhyesti.