Bluetooth Headset BH 101 - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Ennen kuin lataat akun, lue
huolellisesti kohta “Tietoa akuista”.

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturin kaapeli

laturiliitäntään (10). Merkkivalo on
punainen latauksen aikana.
Latauksen käynnistyminen voi
kestää hetken. Akun lataaminen
täyteen voi kestää kaksi tuntia.

3. Kun akku on ladattu täyteen,

merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Irrota laturi HF-laitteesta ja
pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on
jopa 8 tuntia ja valmiusaika jopa 180
tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat
kuitenkin vaihdella, kun laitetta
käytetään erilaisten yhteensopivien
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi
ne voivat vaihdella käyttöasetusten,
-tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

background image

SUOMI

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-
laitteesta kuuluu merkkiääni minuutin
välein ja punainen merkkivalo vilkkuu
hitaasti.