Bluetooth Headset BH 101 ohje

background image

Nokia Bluetooth-HF BH-101

9206520/1

8

9

12

2

3

5

6

4

1

7

10

11

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-94W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja

parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.
Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

background image

SUOMI