Bluetooth Headset BH 101 - Sådan tændes og slukkes enheden

background image

Sådan tændes og slukkes

enheden

Tryk på og hold multifunktionstasten
nede i ca. 5 sekunder for at tænde
headsettet. Headsettet bipper, og den
grønne indikator begynder at blinke.
Headsettet forsøger at oprette
forbindelse til en forbundet enhed.

Sluk headsettet ved at trykke på
multifunktionstasten og holde den
nede (i ca. 5 sekunder), indtil
headsettet bipper, og indikatoren
lyser rødt én gang.