Bluetooth Headset BH 101 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs afsnittet “Batterioplysninger”
grundigt, før batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut ladekablet til opladerstikket

(10). Indikatoren lyser rødt under
opladning. Det kan tage lidt tid, før
opladningen starter. Det kan tage
op til to timer at oplade batteriet
helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser

indikatoren grønt. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
stikkontakten.

background image

DANSK

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 8 timers taletid og 180 timers
standbytid. Tale- og standbytiderne
kan dog variere, når headsettet bruges
med forskellige kompatible Bluetooth-
enheder, brugerindstillinger,
brugerstilarter og miljøer.

Headsettet bipper én gang hvert minut,
og indikatoren blinker langsomt rødt,
når batteriet er ved at løbe tør for strøm.