Bluetooth Headset BH 101 - Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt
batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet

med opladere, der er godkendt af Nokia
og egnet til denne enhed. Hvis der
anvendes en ikke-godkendt oplader, kan

background image

DANSK

der opstå risiko for brand, eksplosion,
lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri
anvendes, eller hvis batteriet ikke har
været anvendt i en længere periode, kan
det være nødvendigt at tilslutte
opladeren og derefter frakoble den og
tilslutte den igen for at starte
opladningen af batteriet. Hvis batteriet er
helt afladet, kan det tage adskillige
minutter, inden opladningsindikatoren
vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte

batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer
reducerer batteriets kapacitet og levetid.
En enhed med et varmt eller koldt batteri
kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier kan også
eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.