Bluetooth Headset BH 101 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen som normalt, når den
er tilsluttet headsettet.

Hvis telefonen understøtter genopkald
til det senest kaldte nummer med dette
headset, skal du trykke på
multifunktionstasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter
stemmestyrede opkald med
headsettet, skal du trykke på
multifunktionstasten og holde
den nede i ca. 2-3 sekunder,
indtil stemmestyrede opkald
starter på telefonen. Fortsæt
derefter som beskrevet i telefonens
brugervejledning. Stemmestyrede
opkald kan ikke benyttes under et
opkald.

background image

DANSK

Tryk på multifunktionstasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et indgående opkald, skal
du trykke to gange på tasten.

Hvis du vil justere headsettets
lydstyrke under et opkald, skal du
trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil overføre et opkald mellem
headsettet og en kompatibel telefon,
skal du trykke på multifunktionstasten
og holde den nede i ca. 2-3 sekunder.